بازدید ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل و هیئت همراه

 از کتابخــانه عمــومی شهیــدان عبـّـاس زاده

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل، روز سه شنبه 94/08/26ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل و هیئت همراه به مناسبت هفته کتاب و  کتابخوانی ، ضمن دیدار با رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان ، از کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده دیدن کردند.

 

در این دیدار جناب آقای محمدی ، ریاست محترم اداره ارشاد ضمن ثبت نام  خود و فرزندشان در این کتابخانه ، از جناب آقای حسینی تجلیل و قدردانی نمودند.