همایش کودک ، کتاب و خانواده

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل این همایش به عنوان : (( همایش کودک ، کتاب و خانواده )) به منظور آشنایی بهتر و بیشتر خانواده ها در بحث مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی درتاریخ 1394/09/01در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و موسسه فرهنگی هنری آوای سبحان برگزار شد.

 سیّدآقابزرگ حسینی ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل، ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و خیرمقدم خدمت کودکان و خانواده ها و معرفی کتابخانه های عمومی سطح شهرستان ، نهاد خانواده را عامل مؤثر در شکل گیری رفتار کودک خواند و گفت : (( همه به خوبی می دانیم که خانواده یکی از مؤثرترین و اولین نهادی است که فرد در آن پرورش می یابد و رشد و نمو می کند و با بسیاری از مسایل از جمله آداب،رسوم،عقاید،سنت ها و اعمال دینی و ملی خود آشنا می گردد وآموزش های لازم را می بیند و بعد از آن وارد اجتماع شده و آموزش های تکمیلی و تخصصی را می بیند و سطوح مختلف مدارس و بعد هم دانشگاه را طی می کند.))

حسینی با اشاره به نقش مؤثر و انکارناپذیر (( مادر ))  ، اذعان داشت : (( مادران در شکل گیری شخصیت فکری،دینی،هویتی و اجتماعی شخص بسیار اثربخشند و بیشترین مسئولیت را در ساختار شخصیتی افراد برعهده دارند . ))    وی با اشاره به جمله ی : العلم فی الصّغر کالنّقش فی الحجر؛ بیان داشت که : (( از آنجایی که یادگیری در دوران کودکی بسیار آسان و اثرپذیری زیادی دارد پس می طلبد که شما مادران نقش اصلی و اساسی برای تعلیم و تربیت فرزندان خود ایفا کنید. ))  رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ، سخن پیامبر(ص) که فرمودند: بهشت زیر پای مادران است را حاکی از همین نقش بزرگ تعلیم و تربیت دانست .