بازدید دانش آموزان از کتابخانه مرکزی آمل

 دانش آموزان مدرسه شاکری از کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده شهرستان آمل بازدید کردذند.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ، دراین بازدید که در روز چهارشنبه 95/02/01 انجام شد ، همزمان با بازدید دانش آموزان کتابداران این کتابخانه به معرفی بخش های مختلف کتابخانه و کتاب های موجود پرداختند.