اهداء 300 جلد کتاب به معتکفین مسجد سجادیه(ع) شهرستان آمل

 

 

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل، در ایام اعتکاف ، تعداد 300 جلد کتاب به معتکفین مسجد سجادیه(ع) این شهرستان اهداء کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ،این کتاب ها که متشکل از موضوعاتی همچون : دین ، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، علمی و . . . بوده ، به معتکفین این  مسجد اهداء گردیده است.

 

سید آقابزرگ حسینی ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ، ضمن تأکید بر این نکته که مسجد سجادیه آمل از جمله مساجد فعال در عرصه های مختلف مذهبی، فرهنگی و . . . بوده ، (( اعتکاف )) را گریز از لذات نفسانی ، تمرین خویشتنداری و بازگشت از دنیاگرایی بسوی معنویت خواند و اینگونه اذعان کرد که :    (( هدف اداره کتابخانه های عمومی از اهداء این مجموعه ی فرهنگی به معتکفین در این ایام ، اشاعه ی فرهنگ کتابخوانی و تأکید بر رابطه ی مطالعه ی درست با سلامت روح و رسیدن به معنویت بوده است. ))

 

همچنین ، حسینی متذکر شد که با توجه به تقارن آیین اهداء کتاب با ایام اعتکاف ، بخش اعظم این مجموعه را کتاب های دینی تشکیل می دهد.