سومین نشست کتابخوان کتابخانه ای شهرستان آمل برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل،سومین نشست کتابخوان کتابخانه ای شهرستان آمل در کتابخانه مرکزی این شهرستان در روز یکشنبه مورخه 95/04/27 برگزارشد.

در این نشست افراد ذیل به معرفی کتابهای خوانده شده خویش پرداختند:

1)      آقای مرتضی جوکار  معرف کتاب دیویدکاپرفیلد  اثر چارلز دیکنز

2)     آقای سیدمحمدابراهیمیان کتاب جزیره ی گنج  اثر رابرت لویی استیونسن 

3)    آقای محمد حیدری کتاب لطیفه های خواندنی و دیدنی  اثر عبدالرزاق اعلمی

 

4)     آقای حمید حاجی پور کتاب سفرنامه شیرین ناصرخسرو  اثر محمدشریعتی