اهداء کتاب توسط نشر چاپار به اداره کتابخانه های عمومی آمل

 

در راستای تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان آمل به منابع مکتوب و تخصصی دانشگاهی با ارتباط و رایزنی با انتشارات چاپار تهران ، تعداد 192 عنوان

کتاب در 662 نسخه در رشته های مختلف از کلیات تا تاریخ و جغرافیا از سئی جناب

آقای محمدی ، مدیریت محترم نشر چاپار به اداره کتابخانه های عمومی آمل اهداء شد که در بین کتابخانه های عمومی تابعه این شهرستان توزیع گردید.