تجلیل از کارمندان نمونه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل

 

در هفته دولت و یادبود شهیدان رجائی و باهنر از سرکار خانم سیده ملیحه رضوی (کتابدار کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده) و سرکارخانم ملیحه رودی (مسئول و کتابدار کتابخانه عمومی مرحوم دانش پژوه ) شهرستان آمل به عنوان کارمند نمونه اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان تقدیر و تجلیل شد.