برگزاری نمایشی شاد و جذاب در تریلی تئاتر سیار با همکاری کانون پرورش فکری کودمان و نوجوانان در محوطه کتابخانه امام خمینی(ره)