بازدید پهلوانان ارزشمند شهرستان آمل از کتابخانه عمومی شهر آمل

 

پهلوانان قاسم رضایی قهرمان جهان و المپیک، دارنده مدال طلای المپیک لندن و مدال برنز المپیک ریو در کشتی فرنگی و رضا ارجین دارنده مدال طلای سه دوره ورزش باستانی جهان به همراه قهرمان علی دهقان قهرمان وشوی جهان و دکتر هادی حسن نژاد عمران و عضویت آنان در کتابخانه عمومی