بازدید رئیس و پرسنل اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان آمل

از موزه ی کاسپین پارت و کتابخانه خصوصی ابن اسفندیار آمل

 

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ، در سومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی 95/08/24 ، رئیس و  پرسنل اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان آمل از موزه ی کاسپین پارت و کتابخانه خصوصی ابن اسفندیار آمل دیدن نمودند.