دیدار ریاست محترم و پرسنل  جمعیت هلال احمر شهرستان آمل با ریاست اداره کتابخانه های عمومی و مسئول و کتابداران کتابخانه شهیدان عباس زاده

 

به گزارش روابط عمومی اداره  کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ریاست محترم و پرسنل  جمعیت هلال احمر شهرستان آمل با ریاست اداره کتابخانه های عمومی و مسئول و کتابداران کتابخانه شهیدان عباس زاده دیدارکردند.