به گزارش روابط عمومی اداره  کتابخانه های عمومی شهرستان آمل دیدار ریاست محترم و پرسنل   کتابخانه های عمومی  شهرستان آمل با امام جمعه محترم آمل در روز سه شنبه 95/08/25 دیدار کردند.