دیدار رییس دفتر علامه جوادی آملی با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل

و بازدید از کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ،  در روز چهارشنبه 95/08/26  رییس محترم دفتر مرجع عالیقدر حضرت علامه جوادی آملی و همراهان ، ضمن دیداری با رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان ، از کتابخانه ی عمومی شهیدان عباس زاده بازدید کردند.

 

قابل ذکراست که طی این بازدید از سوی دفتر حضرت علامه جوادی آملی تعداد 3 جلد کتاب از آثار فاخر این دانشمند فرزانه به کتابهانه عمومی شهیدان عباس زاده اهداء گردید.