دیدار شهرداررمحترم و شورای اسلامی شهر آمل با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل

و  بازدید از کتابخانه شهیدان عباس زاده

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل، صبح روز 24 آبان 95 همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار ،  شهرداررمحترم و شورای اسلامی شهر آمل ضمن دیدار با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل از  کتابخانه شهیدان عباس زاده(کتابخانه مرکزی) بازدید کردند.

 

قابل ذکر است ، دراین دیدار که به منظور تبریک روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار انجام گردید ، قرار شد تیم سه نفره ای متشکل از ریاست اداره کتابخانه های عمومی،شهردارمحترم آمل ومسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تا تاریخ 1395/09/01 زمین مناسبی را به جهت احداث کتابخانه مرکزی معرفی نمایند. در پایان به شهردار و هریک از اعضاء شورای اسلامی شهر  کتاب مفاتیح الحیاة علامه جوادی آملی اهداء شد.