نقد کتاب مدیر مدرسه

 

در کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و به منظور آشنایی با ادبیات ایران خصوصاً داستان نویسی و داستان های ایرانی، کتاب مدیر مدرسه جلال آل احمد را مورد نقد و بررسی قرار دادند که با استقبال شرکت کنندگان و کتابخوانان قرار گرفت .