نشست کتابخوان آذر ماه با حضور کتابداران و تنی چند از اعضاء در کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده شهرستان آمل در تاریخ 14 /09 / 1395 با نقد کتاب هاکلبری فین اثر مارک توین برگزار شد.