جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آمل

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آمل در تاریخ 95/10/14 با حضور اعضاء محترم و مدیر کل محترم کتابخانه های عمومی مازندران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل، جلسه انجمن کتابخانه های این شهرستان در تاریخ 95/10/14 با حضور سرکارخانم دکتر ولی پور ، مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی مازندران، در محل فرمانداری آمل برگزار شد.

در این جلسه مهندس منفرد، فرماندار ویژه ، معاونت استاندار و ریاست محترم انجمن کتابخانه های عمومی ، ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی ، توضیحاتی در باب قدمت و سابقه دیرینه ی فرهنگی این شهرستان ارائه نمودند.

همچنین سرکارخانم دکتر ولی پور ، مدیر کل محترم کتابخانه های عمومی مازندران ، ضمن تبریک روز نیما یوشیج و تشکر از فرماندار محترم و مدعوین اینگونه اشاره کرد که: (( کتاب و کتابخانه داروخانه ی روح است و هیچکس بی نیاز از دارو و درمان نیست و برای دوستی با کتاب به هرچیزی و به هر چیزی و  به هرشکلی باید روی آورد. ))

ایشان اذعان کردند: (( برای تغییر ذائقه ی مردم جامعه ، باید ذائقه ی افراد جامعه را بشناسیم. ))

در ادامه سید آقابزرگ حسینی ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل نیز ضمن خیرمقدم ، به استقبال بی نظیر مراجعین به کتابخانه ی مرکزی این شهرستان و کمبود امکانات و عدم فضای کافی جهت پاسخگویی اعضاء اشاره نمودند و یادآور شدند که : (( سازمان نظام مهندسی شهرستان آمل ، استحکام بنای این کتابخانه را تأیید ننمودند. ))

 

ایشان همچنین با اشاره به فضا و شرایط مناسب کتابخانه ی عمومی سجادیه آمل ، عدم پاسخگویی نهاد را در باب واگذاری این کتابخانه بیان کردند.