قصه گویی و خاطره گویی به مناسبت حماسه 6 بهمن  در کتابخانه شهدای وسطی کلا