نشست کتابخوان کتابخانه ای توسط گروه قاصدک در کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده- بازخوانی، تحلیل و نقد داستان بارون درخت نشین اثر ایتالو کالوینو 

نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی مرحوم دانش پژوه 

 

نشست کتابخوان مدرسه ای در مدرسه شهید مومنی رینه 

برگزاری نشست  کتابخوان مدرسه ای در دبیرستان شاهد توسط کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

 

نشست کتابخوان مدرسه ای در دبیرستان شهید فاضلی شهر دابودشت- کتابخانه عمومی شهدای دابودشت 

 

نشست کتابخوان- کتابخانه عمومی شهر امام زاده عبداله(ع)

نشست کتابخوان مدرسه ای مدرسه ابتدایی دختران شهر امام زاده عبدالله(ع)-

نشست کتابخوان مدرسه ای در دبیرستان دخترانه حضرت معصومه (س) وسطی کلا