شعر برگزیده کتابدار آملی

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل ، همزمان با ایام فاطمیه - سوگواری حضرت صدیقه طاهره(س) - کنگره سراسری شعر فاطمی در همدان برگزار شد که در این کنگره ، ضمن ارسال 300 اثر از 80 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره ، پس از گزینش این آثار ، حدود 100 اثر برگزیده در کتاب مجموعه (( اشعار کنگره سراسری شعر فاطمی )) به چاپ رسید و این کتاب همزمان با برگزاری کنگره سراسری شعر فاطمی رونمایی شد.

یکی از اشعار برگزیده ی این کتاب ،  مثنوی  59 بیتی ((فاطمیه)) ، اثر یوسف لاطف ، کتابدار کتابخانه شهیدان عباس زاده شهرستان آمل است.

 

ابیات آغازین این مثنوی :

 

فاطمیه  آمد و دل غم گرفت        در عزای فاطمه عالم گرفت


فاطمیه رمز شیعه بودن است      دل به اشک دیدگان پالودناست


فاطمیه راز زهرا دوستی است     عشق زهرا داشتن، حبّ نبی است


فاطمیه سرّ مستور علی          مرهمی بر زخم ناسور علی


فاطمیه فصل سرد درد و غم       شرح سیلی خوردن از دست ستم


فاطمیه الفتی با اهل بیت         بار دیگر بیعتی با اهل بیت


فاطمیه پیروی از حیدر است        طاعت حق بین دیوار و در است


مهرورزی با علی و فاطمه         در قیامت گیرد از دل واهمه


یا اله العالمین شرمندهام          حبّ زهرا و علی آوردهام


هستی ما عشق زهرا و علی است     عشقشان در اشکهامان منجلی است


فاطمیه سوگ دلدار علی            حاکی آه شرر بار علی

 


فاطمه یعنی شب قدر علی         آفتاب مصطفی، بدر علی . . .