دیدار مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان و همکاران محترم ستادی و روسای ادارات و همکاران عزیز از آسایشگاه جانبازی امام علی(ع) ساری به مناسبت بزرگداشت روز جانباز