دیدار ریاست محترم و همکاران اداره کتابخانه های عمومی آمل با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان آقای سیجعفر رسولی جهت عرض تبریک به جهت انتصاب به این سمت در دفتر فرمانداری