.برگزاری جشن الفبا دانش آموطان اول ابتدایی مدرسه شهید بوستانی در سالن نمایش کتابخانه عمومی شهدای رینه 

 

 

جشن فارغ التحصیلی پایه ششم ابتدایی