در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان ریاست محترم کتابخانه های عمومی شهرستان آمل از کتابخانه  عمومی مرحوم دانش پژوه بازدید نموده و با حضور در جمع اعضاء ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تاکید بر انجام فرائض این ماه در رابطه با مسائل مربوط به کتابخانه صحبت فرمودند.

 بازدید ریاست محترم کتابخانه های عمومی شهرستان آمل از کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)