استقبال فرماندار ویژه شهرستان آمل از شرکت در مسابقه جشنواره رضوی در دیدار با رئیس اداره کتابخانه ها و اعلام مساعدت های لازم جهت شرکت مجموعه کارکنان فرمانداری آمل در جشنواره مذکور