نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری نشست کتابخوان نیمه دوم آذرماه نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 280
برگزاری نشست کتابخوان آذر ماه نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 379
بازدید ریاست محترم شورای اسلامی شهر آمل از کتابخانه شهیدان عباس زاده نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 457
دیدار بخشدار دشت سرآمل با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 269
انتخاب مسئول نمونه روستایی و کتابدار نمونه استانی از شهرستان آمل -( آقای مجید صادقی راد و خانم سیده فاطمه اسماعیل پور) نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 458
برگزاری مراسم زیارت عاشورا و تقدیر از همکاران در کتابخانه مرحوم دانش پژوه به مناسبت هفته کتاب نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 550
بازدید مدارس از کتابخانه های سطح شهرستان آمل نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 419
نقد کتاب مدیر مدرسه نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 533
دیدار شهرداررمحترم و شورای اسلامی شهر آمل با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل و بازدید از کتابخانه شهیدان عباس زاده نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 556
دیدار رییس دفتر علامه جوادی آملی با رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل و بازدید از کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده نوشته شده توسط مدیریت وب سایت 539