تماس با ما

اطلاعات تماس

مدیریت کتابخانه

آدرس:
آمل-خ فرهنگ-جنب بیمارستان هفده شهریور- کتابخانه شهیدان عباس زاده آمل

تلفن: 011-44223424

فکس: 011-44223424

فرم تماس

قسمتهای ضروری*